สอบถาม-นัดหมาย

02-821-5269โปรโมชันรายละเอียดทำไมต้องเลือกเราสาขา

เห็นผลทันทีหลังทำ*

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผล ไม่ต้องพักฟื้น

ทำครั้งเดียว อยู่ได้นาน 1-2 ปี*

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาผิวของแต่ละบุคคล

สนใจรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียน

ข้อดีของการยกกระชับด้วย
Ultherapy และ Thermage

Ultherapy

Thermage

ลงทะเบียน

หยุดเวลาผิว…คงความอ่อนเยาว์

Ultherapy SPT

New Thermage FLX

สาขาของเรา

อิมเมจินี่ คลินิก

เดซี่ ดิว่า คลินิก

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5                        
ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 4 Helix Quartier
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 9
เซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้น 3
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 6  
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 6  Tower B 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 7
สยามสแควร์ วัน ชั้น 6 

สอบถามเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

02-821-5269

Immagini & Daisy Diva Clinic © 2022 All Rights Reserved

สอบถาม-นัดหมาย

บอกลาริ้วรอยแห่งวัย
ทวงคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิว

New Thermage FLX

Ultherapy SPT

"ได้หรือไม่?"

สนใจรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนจองสิทธิ์-รับคำปรึกษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม

สนใจรับคำปรึกษา

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม ฟรี!

ลงทะเบียนจองสิทธิ์-รับคำปรึกษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม

หยุดเวลาผิว…คงความอ่อนเยาว์

Thermage

Ultherapy

Ultherapy SPT

New Thermage FLX

ด้วย 2 นวัตกรรมยอดนิยม ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย ปรับรูปหน้า


นโยบายความเป็นส่วนตัว

Immagini clinic และ Daisy Diva clinic (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของท่าน ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเว็บไซต์ "www.immaginiclinic.com" เว็บไซต์ "www.daisy-diva.com" (เรียกรวม “เว็บไซต์”)

เมื่อท่านเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน เช่น
  • • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพื่อการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  • • ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของท่านต่อสินค้าและบริการ
  • • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น unique ID, IP Address, Cookie ID และ ข้อมูลอื่นๆจากบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน หรือข้อมูลที่สามารถระบุตำแหน่งของท่าน
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลจากหน้าบัญชีโซเชียลมีเดียที่ท่านยินยอมเปิดเผยสู่สาธารณะ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อให้ข้อมูลหรือนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตร ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ หรือ ช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น
  • เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ในการช่วยพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตร
ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นหรืออาจจะดำเนินการได้เพียงบางส่วน

ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้น บริษัทฯอาจต้องเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม ดังนี้
  • • ผู้ให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม หรือบริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google, YouTube, Instagram, Line เป็นต้น
  • • บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เป็นพันธมิตร
  • • บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด การวิจัย การโฆษณา
  • • บริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่ต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงหากบริษัทฯ มีประโยชน์โดยชอบธรรมหรือกรณีมีความจำเป็นตามกฎหมาย

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ตามเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากท่านมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

บริษัท โปรแอคทีฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้นที่ 9 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02 254 8135

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล *ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 66 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทำการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการอื่น ๆ และสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ คลิกเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว 

สอบถาม-ปรึกษาปัญหาผิวตอนนี้

Line

Messenger

Line

Messenger

จองสิทธิ์-ปรึกษาปัญหาผิว

สอบถาม-ปรึกษาปัญหาผิวตอนนี้

Line

Messenger

ผิวของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

25-35 ปี

35-45 ปี

45-55 ปี

COLLAGEN
จะเริ่มลดลง

COLLAGEN
ลดลงไปกว่า

ริ้วรอยเพิ่ม

ปีละ 1.5%

30%

มากขึ้น

เริ่มสูญเสีย
ความชุ่มชื้น
นุ่มเนียน
และความยืดหยุ่น

เกิดริ้วรอย เป็นร่อง
ผิวหย่อนคล้อย

หน้าย้วย เริ่มมีคางสองชั้น

ผิวแห้งกร้าน
หน้าดูหย่อนคล้อย
รูขุมขนดูกว้าง

Hyaluronic Acid

Collagen

Elastin

35 years

45 years

55 years

Skin Aging and Collagen Level

หลักการทำงาน
ULHTERAPY

คลื่นเสียง
ความเข้มข้นสูง
Focus Ultrasound

ถึงชั้นกล้ามเนื้อ SMAS
คล้ายกับการเย็บเนื้อใต้ผิวหนัง
ชั้นเดียวกับการผ่าตัดศัลยกรรม

ยกกระชับผิวชั้นลึก
4.5
mm

เกิดความร้อนใต้ผิว
กระตุ้นการสร้าง คอลลาเจน และ อิลาสติน

หลักการทำงาน THERMAGE

คลื่นความถี่วิทยุ Radio Frequency

ปล่อยพลังงานลึกถึงชั้นหนังแท้ และชั้นไขมัน

ลดไขมัน ลดริ้วรอย
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ผิวกระชับและยืดหยุ่นขึ้น

ทำได้ทั้งใบหน้า และลำคอ

ลดริ้วรอย

ยกกระชับผิว

ปรับรูปหน้า

ปรับรูปร่าง

ตีนกา

ร่องแก้ม

ยกแก้มย้อย

ยกคิ้ว ยกหางตา

ลดแก้ม หน้าเรียว

ลดเหนียง กรอบหน้าชัด

ยกกระชับผิวหน้าท้อง

ลดไขมันต้นขา

หน้ายก ผิวแน่นด้วย
ULHTERAPY และ
 THERMAGE

ULHTERAPY

THERMAGE

ผิวยกกระชับ

หน้าเรียว กรอบหน้าชัด
ใบหน้ามีมิติมากขึ้น

หางคิ้ว หางตา และหนังตา

ยกกระชับขึ้น

ริ้วรอยบริเวณร่องแก้ม
และใบหน้าลดลง

กระตุ้นคอลลาเจน
ให้ผิวดูเด็กลง

ลดไขมันใต้ผิว

ลดแก้ม ลดเหนียง
คางสองชั้น

รอบดวงตา ร่องแก้ม ยกคิ้ว

ผิวแน่นกระชับ
และยืดหยุ่นขึ้น

ลดริ้วรอย

กระตุ้นคอลลาเจน
ผิวสุขภาพดีขึ้น

ไม่มีบาดแผล

ทำปีละครั้ง

ไม่ต้องพักฟื้น

ผลลัพธ์อยู่
นานเป็นปี

THERMAGE

ULHTERAPY

พลังงานคลื่นเสียง
(Ultrasound)
X
หน้าหย่อนคล้อย

พลังงานคลื่นวิทยุ
(Radio Frequency)
X
หน้าหลวมเผละ

กลายเป็นหน้ายก

กลายเป็นหน้าแน่น

ทำไมต้องทำ
ULHTERAPY และ THERMAGE
ที่ อิมเมจินี และ เดซี ดิว่า คลินิก เท่านั้น

เครื่องมือแพทย์ระดับ
Gold Standard

วางใจไดในมาตราฐาน
การบริการ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผิวหนัง และความงาม
มากประสบการณ์

เกิดริ้วรอย เป็นร่อง
ผิวหย่อนคล้อย

หน้าย้วย เริ่มมีคางสองชั้น

ผิวแห้งกร้าน
หน้าดูหย่อนคล้อย
รูขุมขนดูกว้าง

Skin Aging and Collagen Level

COLLAGEN
ลดลงไปกว่า

ริ้วรอยเพิ่ม

COLLAGEN
จะเริ่มลดลง

มากขึ้น

55 years

45 years

35 years

35-45 ปี

45-55 ปี

25-35 ปี

ผิวของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

กลายเป็นหน้าแน่น

กลายเป็นหน้ายก

ULHTERAPY

THERMAGE

สอบถาม-ปรึกษาปัญหาผิวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

Line

Messenger

เห็นผลทันทีหลังทำ*

ทำครั้งเดียว อยู่ได้นาน 1-2 ปี*

ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผล ไม่ต้องพักฟื้น